Szkoła
Podstawowa nr 15

im. Jana Brzechwy
w Jaworznie