«

»

Jan 31

Uwaga ósmoklasiści!

Egzamin ósmoklasisty – filmy informacyjne Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

Ministerstwo Edukacji Narodowej i Centralna Komisja Egzaminacyjna informują, że na oficjalnym kanale Centralnej Komisji Egzaminacyjnej youtube zostały zamieszczone filmy informacyjne o egzaminie ósmoklasisty w roku szkolnym 2018/2019. Prosimy uczniów i rodziców o zapoznanie się ze wskazanymi materiałami.