«

»

Mar 12

WAŻNE INFORMACJE DLA RODZICÓW I UCZNIÓW KLAS 8

WIADOMOŚCI O SZKOŁACH PONADPODSTAWOWYCH ORAZ ZASADACH REKRUTACJI DO TYCH SZKÓŁ

REKRUTACJA do szkół 2019 -2020 NOWE

Zasady rekrutacji – punktacja