«

»

Mar 13

Wolontariat

W dniu 12.03.2019r. uczniowie naszej szkoły wraz z innymi przedstawicielami Szkolnych Kół Caritas diecezji sosnowieckiej uczestniczyli w warsztatach szkoleniowych pt. „Ekologia integralna encykliki Laudato Si’ w działaniu wspólnot Caritas i społeczności lokalnych”. Warsztaty odbywały się w siedzibie Caritas w Sosnowcu przy ul. Korczaka 5. Oprócz przygotowań do kolejnej zbiórki żywności w ramach ogólnopolskiej akcji: „Tak, pomagam”, poruszały również tematykę praktycznych działań w zakresie edukacji ekologicznej.

Wszystkich uczniów naszej szkoły, którzy chcieliby poświęcić się działaniom wolontariatu i bezinteresownie nieść pomoc potrzebującym w ramach wolontariatu „Szkolne Koło Caritas”, zapraszamy do zgłaszania się do p. J. Urbanika. Szczegółowe informacje na temat wolontariatu, jak i kodeks etyczny wolontariusza można znaleźć na stronie http://www.sosnowiec.caritas.pl/index.php?mod=CzymJestSzkolneKooCaritas378913740

Zapraszamy!