«

»

Apr 13

Informacja

15, 16 i 17 kwietnia odbywają się w szkole egzaminy ósmoklasisty.

Dla uczniów klas I – VII są to dni wolne od zajęć dydaktycznych.

Od 18 do 23 kwietnia nastąpi wiosenna przerwa świąteczna.