«

»

May 07

Wycieczka do Porąbki

W dniach 24.04.2019r. – 29.04.2019r. uczniowie klasy Ia, IIa, IIb wraz z wychowawcami

p. B. Martyką, p. B. Molendą i p. R. Piecyk przebywali w DWD w Porąbce.

Porąbka to malownicza miejscowość położona w Beskidzie Małym.

W czasie trwania turnusu uczniowie realizowali:
– program kształcenia zgodnie z planem dydaktyczno – wychowawczym,
– program zajęć turnusu o profilu sportowo – rekreacyjnym, który został przygotowany przez kadrę placówki, w której przebywały dzieci.
Uczniowie uczestniczyli w zajęciach kształtujących i rozwijających zainteresowania oraz zdolności poznawcze. Brali udział w zajęciach plastycznych, muzycznych, tanecznych oraz sportowych, które rozwijały kreatywność i postawę twórczą. Uczniowie naszej szkoły poznali i doskonale razem spędzali czas z koleżankami i kolegami z Radomia. Integracja zespołów klasowych odbywała się między innymi poprzez uczestnictwo we wspólnych wycieczkach, zabawach, konkursach, turniejach, grach rekreacyjno – sportowych oraz zajęciach muzyczno – ruchowych.

Podczas trwania turnusu odbywały się także:
– zajęcia sportowe na boisku;
– zajęcia w terenie – bieg na orientację;
– zajęcia sportowe na sali gimnastycznej;
– spacery, wycieczki, zabawy na placu zabaw;
– warsztaty plastyczne;

W trakcie pobytu w w/w placówce dzieci miały możliwość poznania:
– walorów krajoznawczo – turystycznych okolicy;
– tradycji i kultury regionu;
– zabytków i pomników przyrody;
– historii Porąbki;

Wycieczka dostarczyła dzieciom wielu niezapomnianych wrażeń. Nauczyła samodzielności

i możliwości sprawdzenia się w wielu dziedzinach. Dla uczniów był to czas beztroskiej zabawy i czynnego odpoczynku.

Wszystkie dzieci wróciły bardzo zadowolone.