«

»

May 10

Dzień otwarty

W dniu 16.05.2019r w godzinach 17:30-18:30

odbędzie się dzień otwarty dla rodziców.

Informujemy, że w dzisiejszym dniu otwartym nie wezmą udziału następujący nauczyciele :
A.Długosz
R.Figiel
B.Helbin
D.Bilski
W przypadku chęci kontaktu z w/w nauczycielami prosimy
o zgłaszanie tego do sekretariatu szkoły. Nauczyciele po powrocie do pracy ustalą z Państwem dogodny termin spotkania