«

»

Oct 04

Szkolne Koło Caritas

Od tego roku szkolnego działa Szkolne Koło Caritas, dlatego zostaliśmy zaproszeni przez Caritas Diecezji Sosnowieckiej do Sali Widowiskowo-Koncertowej MUZA na Uroczystą Inaugurację IX edycji programu „Młodzi Jałmużnicy”. Od tego momentu uczniowie będą mogli przystąpić do realizacji własnych projektów charytatywnych.

Uczniów ze Szkolnych Kół Caritas przywitał ks. Łukasz Gładki – Zastępca Dyrektora Caritas Diecezji Sosnowieckiej. W swoim słowie powitalnym dziękował młodzieży za dotychczasowe zaangażowanie. Inaugurację uświetnił swoją obecnością Bp Grzegorz Kaszak, który w przemówieniu  do młodzieży wyrażał wdzięczność za podejmowany przez nią trud i wysiłek. 

Kolejnym punktem programu była projekcja filmu pt. „Dotknij nieba”. Jest to historia powstania największego hitu religijnego w dziejach USA, a po przerwie i słodkim poczęstunku uczestniczyliśmy w Koncercie zespołu POZIOM 600. Występ był swoistym drogowskazem dla młodych ludzi, ze względu na teksty piosenek i rady wokalisty dotyczące unikania uzależnień.