«

»

Oct 23

BohaterON w świetlicy szkolnej.

Podczas zajęć w świetlicy szkolnej uczniowie mogli bardzo szczegółowo zapoznać się z zaangażowaniem ludności cywilnej, harcerzy oraz powstańców warszawskich w organizację powstania. Po szczegółowym omówieniu uczniowie dostali kolorowanki dotyczące powstania warszawskiego, które potem ozdobiły szkolny korytarz.