«

»

Dec 16

Wycieczka do Bochni

 12 i  13 grudnia  uczniowie klas 2, 3a i 3b wraz z opiekunami –  B. Martyką, R. Piecyk i B. Molendą uczestniczyli w wycieczce do Kopalni Soli w Bochni.
Celem tej wycieczki było rozbudzenie zainteresowania i wzbogacenie wiadomości o średniowiecznych i współczesnych metodach wydobycia soli kamiennej oraz pracy górnika. Uczniowie poznali legendę związaną z pierścieniem św. Kingi. Dzieci miały możliwość przejścia śladami pracy górników. Uczniowie pieszo przemierzali  podziemne korytarze, co dawało im okazję do  aktywnego wypoczynku w leczniczym mikroklimacie podziemnych komór solnych. Wielką frajdę sprawił im przejazd podziemną kolejką. Szczególną atrakcją  bocheńskie kopalni jest Ekspozycja Multimedialna, dzięki której uczniowie lepiej poznali historię wydobycia soli, trud pracy górniczej, a także historię Polski. Dziewczęta i chłopcy spędzili wspólnie czas na boisku sportowym, a potem wspaniale bawili się na dyskotece. Niewątpliwie najwięcej wrażeń dostarczył nocleg w komorze „Ważyn”. Wszyscy byli bardzo zadowoleni z wycieczki, wrócili do domu z uśmiechem na ustach i niezapomnianymi wrażeniami.