«

»

Mar 14

Informacja dla Rodziców i Uczniów

Czas  ograniczenia  funkcjonowania  placówek  oświatowych  nie  jest  okresem ferii  szkolnych  i  nie  oznacza  zwolnienia  z  czasu  nauki. Uczniowie  w  dniach  tygodnia, w  których  dotychczas  realizowali  kształcenie  w  szkole  realizują  to  kształcenie  w  domu  w  formie  samokształcenia  i  z  wykorzystaniem  materiałów  udostępnionych  przez  poszczególnych  nauczycieli.