Archiwum dzienne: 27 marca 2020

Mar 27

Uwaga !!!

Informacja o terminie i sposobie wywieszenia list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do klas pierwszych szkół podstawowych oraz o sposobie potwierdzania przez rodziców woli przyjęcia dziecka do klasy I szkoły podstawowej. Uwaga  Rodzice  przyszłych  Pierwszoklasistów! Dnia 3 kwietnia 2020 r. zostaną podane do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na drzwiach szkoły  oraz  ogłoszenie  na  stronie  Internetowej SP15 listy kandydatów zakwalifikowanych …

Kontynuuj czytanie »