Grono pedagogiczne

IMG_2487

Dyrekcja

mgr Marta Kaszuba – dyrektor

mgr Sylwia Walasik – wicedyrektor

Edukacja wczesnoszkolna

mgr Elżbieta Brusik – Mikos – wychowawca klasy 1a

mgr Bożena Gredka – wychowawca klasy 1b

mgr Aleksandra Karczmarz – wychowawca klasy 2b

mgr Barbara Martyka – wychowawca klasy 2a

mgr Beata Molenda – wychowawca klasy 3b

mgr Renata Piecyk – wychowawca klasy 3a

Klasy IV – VIII

Język polski

mgr Bogusława Głodek-Dul – wychowawca klasy 8a

mgr Dorota Puz – wychowawca klasy 6a

mgr Paulina Sopata – wychowawca klasy 5c

Język angielski

mgr Katarzyna Burda- wychowawca klasy 6b

mgr Aleksandra Gaweł – wychowawca klasy 5b

mgr Magdalena Wróblewska

Język niemiecki / Geografia

mgr Aleksandra Stadler

Historia

mgr Aleksandra Guśtak

mgr Beata Helbin

Wiedza o społeczeństwie

mgr Beata Helbin

Matematyka

mgr Janusz Ciołczyk – wychowawca klasy 4a

mgr Alina Długosz – wychowawca klasy 7b

Przyroda

mgr Krystyna Głowacz wychowawca klasy 7a

mgr Wojciech Mikos – wychowawca klasy 5a

Biologia

mgr Wojciech Mikos

Chemia

mgr Krystyna Głowacz

mgr Wojciech Mikos

Fizyka

dr Arkadiusz Owczarek

Plastyka / Muzyka

mgr Krystyna Malara

Wychowanie fizyczne

mgr Dariusz Bilski

mgr Maciej Golec

mgr Anna Monsior

mgr Franciszek Nadziejko – wychowawca klasy 8b

mgr Rafał Polański

Informatyka / Technika

mgr Rafał Figiel

Religia

ks. mgr Grzegorz Mirosławski

mgr  Józef Urbanik

Religia Zielonoświątkowa

mgr Aleksandra Skawiniak

Wychowanie do życia w rodzinie

mgr Wojciech Mikos

Pedagog

mgr Anna Jurgaś

Psycholog

mgr Katarzyna Barska

Biblioteka

mgr Aleksandra Guśtak

mgr Sonia Scyrzyca

Świetlica szkolna

mgr Teresa Olińska-Pabich – kierownik świetlicy

mgr Katarzyna Barska

mgr Krystyna Głowacz

mgr Joanna Guja

mgr Aleksandra Guśtak

mgr Marta Kaszuba

Logopedia

mgr Bożena Gredka

mgr Beata Molenda

mgr Sylwia Walasik

mgr Agnieszka Sowa – Ciupek

Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne

mgr Aleksandra Karczmarz

mgr Beata Molenda

mgr Anna Monsior

mgr Sylwia Walasik

Zajęcia rewalidacyjne

mgr Aneta Mateja

mgr Ewelina Kaszuba

mgr Agnieszka Staszak

Doradztwo zawodowe

mgr Aleksandra Gorstka

Nauczyciele współorganizujący kształcenie

mgr Elżbieta Leja – Toporek

mgr Aneta Mateja

mgr Łukasz Nowakowski

mgr Anna Witkowska

mgr Barbara Zymon