Apr 03

Uwaga!!!

Lista uczniów zakwalifikowanych do klasy pierwszej na rok szkolny 2020/2021

 

lista – Zakwalifikowani i niezakwalifikowani

 

Jednocześnie informujemy, że dzieci z obwodu naszej szkoły zostały przyjęte !

Mar 27

Uwaga !!!

Informacja o terminie i sposobie wywieszenia list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do klas pierwszych szkół podstawowych oraz o sposobie potwierdzania przez rodziców woli przyjęcia dziecka do klasy I szkoły podstawowej.

Uwaga  Rodzice  przyszłych  Pierwszoklasistów!

Dnia 3 kwietnia 2020 r. zostaną podane do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na drzwiach szkoły  oraz  ogłoszenie  na  stronie  Internetowej SP15 listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych  do  klas  I na rok szkolny 2020/2021.

Ważna  informacja:

Bardzo  prosimy, aby Rodzic dziecka zgłoszonego jako kandydat do szkoły nieobwodowej, do dnia 8 kwietnia 2020 r., potwierdził wolę przyjęcia dziecka do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej nr 15 w jeden z następujących sposobów:

  • mailem z podaniem imienia i nazwiska dziecka oraz daty jego urodzenia,
  • telefonicznie z podaniem imienia i nazwiska dziecka oraz daty jego urodzenia.

Mar 20

Konkurs plastyczny na czas kwarantanny

Regulamin Konkurs plastyczny -Moje ulubione_pierogi u Schabińskiej Chyrowa-ski

Mar 19

Logopedia

Szanowni Rodzice dzieci uczęszczających na zajęcia_logopedyczne

Mar 18

Uwaga!!!

Informujemy, że w przypadku konieczności wygenerowania nowego hasła do dziennika elektronicznego konieczne jest skierowanie na adres mailowy szkoły (dostępny na stronie) prośby w tym zakresie.
Wszelkie kłopoty natury technicznej związane z funkcjonowaniem sytemu Librus należny zgłaszać bezpośrednio do obsługi technicznej Librus Synergia za pośrednictwem adresu mailowego lub w formie telefonicznej.

Starsze posty «