Szkoła z klasą

Nazwa projektu, programu: Szkoła z klasą 2.0
Organizator projektu, programu: Centrum Edukacji Obywatelskiej w Warszawie
Koordynator (w szkole): Wojciech Mikos
Osoby biorące udział (nauczyciele/rodzice): Dyrektor szkoły, nauczyciele, uczniowie klas I-VI
Do kogo skierowany jest projekt: Dyrektor szkoły, nauczyciele, uczniowie, rodzice, społeczność lokalna
Krótki opis (np. cele projektu, zadania projektu itp.):
Cele projektu:
– zachęcanie uczniów do wzbogacania i poszerzania swojej wiedzy,
– ukazanie szkoły jako miejsce mądrej i ciekawej edukacji,
– przedstawienie szkoły jako żywej społeczność współpracujących ze sobą nauczycieli, uczniów i rodziców

Czas trwania projektu: rok szkolny 2016/2017