Z życia szkoły

Pedagogizacja uczniów na temat bezpiecznych zabaw na śniegu i lodzie.

W klasie 4 „a” oraz 4 „b” została przeprowadzona pedagogizacja uczniów przez
mgr Elżbietę Leja-Toporek. Tematem pedagogizacji były bezpieczne zabawy na śniegu
i lodzie. Uczniowie zostali zapoznani ze sportami i zabawami zimowymi oraz z miejscami,
na których można się bezpiecznie bawić lub uprawiać sporty zimowe. Dzieci zostały zaznajomione z odpowiednim ubiorem oraz zasadami, których należy przestrzegać,
gdy przebywasz na lodowisku, stoku lub rzucasz śnieżkami. Na podsumowanie zajęć, dzieci stworzyły w grupach plakaty z zasadami zabaw na śniegu i lodzie. Plakaty informacyjne zrobione przez uczestników zajęć, można podziwiać na korytarzu szkolnym kolo szatni.

Pedagogizacja uczniów „Poznajemy nasze uczucia i emocje”

Klasa IV „a” wzięła udział w pedagogizacji. Jej tematem było rozpoznawanie uczuć i emocji, zarówno u siebie, jak i u innych ludzi. Uczniowie kolejno odpowiadali na pytanie: „Jak się dzisiaj czujesz?”. Następnie osoba prowadząca zajęcia, powiedziała do uczniów, że emocje i uczucia są czymś naturalnym w naszym życiu, a z wiekiem panujemy nad nimi i uczymy się je okazywać. Kolejnym zadaniem była „Burza mózgów”. Na tablicy szkolnej zapisywaliśmy wszystkie znane nam uczucia i emocje wymienione przez dzieci. Następnie dzieci były dzielone na grupy, według wcześniej przyznanego koloru. Każda grupa wyznaczyła osoby do pantomimy. Osoby te dostawały kartki z napisanymi na nich nazwami uczuć, np.: smutek, radość, gniew i wstręt. Zadaniem wszystkich grup było odgadnięcie przedstawianej emocji lub uczucia. Za każdą prawidłową odpowiedź, grupa dostawała punkt. Potem każdy zespół dostał kartki, na których były przedstawione różne sytuacje. Zadaniem wszystkich zespołów było dopasowanie do obrazka danej emocji lub uczucia. Kolejnym zadaniem był podział emocji i uczuć. Nauczyciel przedstawiał ilustracje z emocjami, a zadaniem uczniów było je posegregować do pozytywnych i negatywnych. Kolejnym zadaniem dla zespołów było dopasowanie do danej emocji, koloru który z się z nią kojarzył. Z prac zespołowych wynikało, że nie wszyscy ludzie tak samo odbierają te same emocje.