Zasady naboru do klasy sportowej

rekrutacja do oddziałów sportowych

Dokumenty do pobrania – klasa IV sportowa

Wniosek 1

Wniosek-2

Zgoda 1

Zgoda 2